پخت و پز بدون استخوان - حتی برای حزب شرکت!

ما ارائه می دهیم پذیرایی وگان برای اتاق ها و رویدادهای خارج از Subbotnik، و همچنین برای اجاره خود را!

برای احزاب خصوصی خارج از ما ترجیح می دهیم خود جمع اوری، برای ابتکارات ما همچنین می توانیم غذا را از بین ببریم.

در حالت ایده ال، شما باید چهار هفته قبل از رویداد خود به ما اطلاع دهید، اما سوالات کوتاه مدت نیز می تواند بسته به برنامه هفتگی شما کار کند!

پذیرایی ما صرفا وگان است، اما در غیر این صورت بسیار انعطاف پذیر است - از کاناپه به خورش، از vernissage به شام گروه.

شما می توانید از 15 تا 200 نفر از ما بپرسید، قیمت با ترتیب است.

تماس:

الکترونیکی: info@subbotnik-chemnitz.de

تلفن تماس: 015566172034