مسئول محتوای subbotnik-chemnitz.de:

Subbotnik e.V.
Vettersstrasse 34a،
09126 کمنیتز

دادگاه رجیستری: دادگاه منطقه Chemnitz

حساب کمک مالی: DE08 8705 0000 0710 0352 33 (Sparkasse Chemnitz)

 

هیئت:

انلی نویمان

مارسل ابرسباخ

توبیاس گوترت

 

Subbotnik e.V. یک سازمان غیر انتفاعی است و بنابراین حق صدور کمک های مالی با توجه به فرم رسمی تجویز شده (ماده 50 پاراگراف 1 EStDV). 

اگر شما نیاز به یک رسید کمک مالی، لطفا با ما یک ایمیل با ادرس خود را به info@subbotnik-chemnitz.de ارسال کنید.