آدرس:

Subbotnik e.V.
وترس اشتراسه 34a
09126 کمنیتز

ایمیل:

تلفن:

015566172034

پلنوم:

هر دوشنبه، ساعت 5 بعد از ظهر

ساعت مشاوره:

با قرار ملاقات، چهارشنبه ها، ساعت 6 بعد از ظهر