کارگاه چاپ صفحه @ AJZ Chemnitz

کارگاه چاپ صفحه @ AJZ Chemnitz

در 03.08.21 کارگاه چاپ روی صفحه نمایش سالانه ما در AJZ Chemnitz برگزار خواهد شد!

برای مشارکت، به سادگی یک ایمیل برای ما ارسال کنید تا info@subbotnik-chemnitz.de

شما همچنین می توانید نقوش مورد نظر خود را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید، که با ان می توانید چیزهای خود را چاپ کنید!

تا اون موقع!